Eurolectrol oraal 1kg

Eurolectrol oraal 1kg

€ 19,97

Beschrijving

Elektrolyten voor behandeling van uitdroging, o.a. als gevolg van diarree.


Doeldier

Schaap, maar ook te gebruiken bij: Geit, Hond, Kalkoen, Kalf, Kat, Kip, Kip (leghen), Paard, Rund.


Samenstelling

1 g bevat:

Glucosemonohydraat 712 mg
Natriumwaterstofcarbonaat 118 mg
Natriumchloride 152 mg
Kaliumchloride 17,6 mg


Farmaceutische vorm

Poeder voor oraal gebruik.


Indicaties

  • Elektrolytentekort
  • Dehydratie


Contra-indicaties

Geen bekend.


Toediening

Oraal via het drinkwater of de kalvermelk.


Waarschuwingen

  • Bij nierinsufficiëntie kan hyperkaliëmia en/of hypernatriëmia optreden doordat teveel aan natrium en kalium niet voldoende wordt uitgescheiden.
  • Bij hartfalen kan vochtophoping plaatsvinden in de longen, buikholte en extremiteiten, terwijl het hartfalen kan verergeren.
  • Daarom dient voorzichtigheid te worden betracht bij het voorschrijven van het middel bij dieren met nierinsufficiëntie en/of hartfalen.
  • Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.
  • Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.


Wachttijd

Rund, varken, pluimvee, paard, schaap, geit: 0 dagen.


Bewaring

Bewaren beneden 25 °C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Beschermen tegen licht en vorst. Aangemaakte oplossingen: direct toedienen en niet bewaren.
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.


Dosering

2,5 g Eurolectrol oraal opgelost in 100 ml water per kg lichaamsgewicht per dag.


Bijwerkingen

Geen bekend.

RegNL 1286 VRIJ